NavigationHành Hương GROTTO

Kể từ sau 1975, khi người Việt quốc gia đặt chân đến xứ sở tự do này và khi người Công giáo Việt nam quy tụ thành một cộng đoàn sinh hoạt trong khuôn khổ "Trung Tâm Mục Vụ Đông Nam Á" thì tại đồi Grotto hằng nằm vào tháng 7 Dương lịch, trong dịp lễ Quốc Khánh Hoa Kỳ, cộng đoàn Giáo hữu người Việt vùng Tây Bắc gồm hai Tiểu bang Oregon và Washington, có thông lệ tổ chúc một cuộc hành hương để giáo hữu có dịp cầu nguyện, dâng hoa ca ngợi Đức Mẹ đồng thời dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa đã dành cho họ một chỗ dừng chân lý tưởng, nếu không muốn nói nơi đây chính là vùng "đất hứa" giống như vùng đất mà xưa trong Cựu Ước Chúa đã dành cho Dân Người (dân Do Thái xưa) sau khi thoát khỏi cuộc sống lưu dày trong 40 năm đầy gian lao khổ ải tại Ai Cập.

Hành Hương Lần thứ 40 2016 - Chủ Đề: “HÒA GIẢI TRONG YÊU THƯƠNG VÀ DUNG THỨ” (Ngày 1, 2, và 3 tháng 7 năm 2016)

Bấm vào đây download chương trình đại hội Hành Hương 2016

Hành Hương 2015 Kỷ Niêm 40 Năm Ly Hương - Chủ Đề: "GIA ĐÌNH SỐNG YÊU THƯƠNG" (Ngày 3, 4, và 5 tháng 7 năm 2015)

Bấm vào đây down load Chương Trình Hành Hương năm 2015

Bấm vào đây down load Thư Ngỏ năm 2015

Hành Hương 2014 Kỷ Niêm 39 Năm Ly Hương - Chủ Đề: "GIA ĐÌNH SỐNG ĐỨC TIN THEO GƯƠNG MẸ MARIA" (Ngày 4, 5, và 6 tháng 7 năm 2014)

Bấm vào đây để xem 3 video Các Thánh Lễ 3 ngày Hành Hương năm 2014

Bấm vào đây down load Chương Trình Hành Hương năm 2014

Bấm vào đây down load Thư Ngỏ năm 2014

Bấm vào đây down load Thư Mời Quý Tu Sĩ năm 2014

Bấm vào đây down load Thư Mời Quý Cộng Đoàn năm 2014

Hành Hương 2013 Kỷ Niêm 38 Năm Ly Hương - Chủ Đề: “Mẹ La Vang, Mẫu Gương Đức Tin. Our Lady of La Vang, Model of Faith." (Ngày 5, 6, và 7 tháng 7 năm 2013):

Bấm vào đây down load Brochure Hành Hương năm 2013

Bấm vào đây để xem lại video 3 ngày Đại Hội Hành Hương 2013

Hành Hương 2012 Kỷ Niêm 37 Năm Ly Hương - Chủ Đề: "Thật thế, một thân xác không hơi thở là một xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết." (Giacôbê 2:26) (Ngày 6,7 và 8 Tháng 7 Năm 2012):

Bấm vào đây down load Brochure Hành Hương năm 2012

Hành Hương 2011 - Chủ Đề: Kỷ Niêm 36 Năm Ly Hương (Ngày 1,2 và 3 Tháng 7 Năm 2011):

Bấm vào đây down load Brochure Hành Hương năm 2011

Hành Hương 2010 - Chủ Đề:“35 Năm Hành Trình Đức Tin và Hiêp Thông với Giáo Hội Mẹ Việt Nam Sống Năm Thánh 2010 (Ngày 2,3 và 4 Tháng 7 Năm 2010):

Chi Tiết Hành Hương năm 2010

Bấm vào đây down load Brochure Hành Hương năm 2010

Bấm vào đây down load Brochure Come & See, tìm hiểu ơn gọi

Bấm vào đây down load Brochure Giới Trẻ và Đời Sốn Đức Tin trong thế giới hôm nay

Hành Hương 2009 - Chủ Đề: Giáo Dục Gia Đình (Ngày 3,4 và 5 Tháng 7 Năm 2009):

Chi Tiết Hành Hương năm 2009

Bấm vào đây down load Brochure Hành Hương năm 2009

Hành Hương 2008 - Chủ Đề Thần Lực Chúa Thánh Thần (Ngày 4,5, và 6 Tháng 7 Năm 2008):

Chi Tiết Hành Hương năm 2008

Bấm vào đây down load Brochure Hành Hương năm 2008

Hành Hương 2007 - Chủ Đề Truyền Giáo (Ngày 29,30 Tháng 6 và 1 Tháng 7 Năm 2007):

Video Hành Hương năm 2007

Video Lễ Khai Mạc Hành Hương năm 2007

Video Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Hành Hương năm 2007

Lưu Ý: cần Có Window Media để xem - Cho winXP: Xin bấm vào đây để download Window Media 11

Cho Windows 98 SE, Me, and 2000: Xin bấm vào đây để download Window Media 9

Hành Hương 2006

Hình Ảnh Hành Hương năm 2006

Hành Hương 2005

Hình Ảnh Hành Hương năm 2005