NavigationTìm Hiểu Giáo Xứ La Vang Qua Ảnh


back [27 of 28] next

slideshow image
Tượng Đài Thánh Guise Tượng đài được xây lên để ghi ơn Thánh Cả Guise. Ngài đả phù hộ cho Giáo Xứ vượt qua bao khó khăn trên đường xây dựng Giáo Xứ và Nhà Thờ mới 

Bắt Đầu slideshow | Trở Về Hình Đầu | Trở Về Trang Chính