NavigationSứ Mạng Giáo Xứ Đức Mẹ LaVang

Chúng tôi, những tín hữu Công Giáo tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Portland, Oregon có sứ mạng:

A. Sống và rao giảng Lời Chúa trong tinh thần Mến Chúa Yêu Người.
B. Cử hành các nghi lễ phụng vụ và các nghi thức theo truyền thống và giáo huấn của Giáo Hội.
C. Phục vụ Giáo Hội và Giáo Xứ trong tinh thần quảng đại, tương kính và khoan dung.
D. Bảo tồn - phát huy ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.

Thánh Lễ Giao Thừa Xuân 2014


Lớp Dự Bị Hôn Nhân

Giáo xứ sẽ mở Khóa Dự Bị Hôn Nhân hai ngày cuối tuần, 22 và 23 tháng 3 năm 2014, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại Phòng Lasan. Lệ phí cho mỗi người là 125.00 đôla bao gồm tất cả các tài liệu, nước uống và thức ăn. Thân mời các bạn trẻ năm nay hoặc trong những năm sắp tới lập gia đình, xin ghi danh tại Văn Phòng Giáo Xứ. Hạn chót ghi danh vào ngày 16 tháng 3 năm 2014.
Xin bấm đây để download đơn ghi danh


Thông Tin Hằng Tuần

(Move mouse over to pause the message)

Our Lady of Lavang Parish

Xin chào mừng và cám ơn quý vị đến thăm Giáo Xứ Đức Mẹ LaVang tại Portland, Oregon. Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang thuộc Tổng Giáo Phận Portland dưới sự chỉ thị của Đức Tổng Giám Mục Alexander K. Sample. Linh Mục Bathôlômêo Phạm Hữu Đạt là cha Chánh Xứ cùng ba Linh Mục phụ tá được bổ nhiệm để hướng dẫn hơn 5,000 giáo dân Việt Nam. Giáo Xứ đã được thành hình và hoạt động từ mùa Hè năm 1975.

Our Parish has been in existence since the summer of 1975 and is part of the Archdiocese of Portland under the direction of Archbishop Alexander K. Sample. Rev. Bartholomew Pham Huu Dat is the Pastor of Our Lady of LaVang Church, along who serves this parish of more than 5,000 congregants with the assistance of three Parochial Pastors.


Chương Trình Mục Vụ

Thánh Lễ Chúa Nhật:
5:30pm Thứ Bảy:Kính Đức Mẹ
6:00pm - Chiều Thứ Bảy Lễ 1
7:00am - Lễ 2
9:00am - Lễ 3
11:00am - Lễ 4
1:00pm - Lễ 5 TN Nhà Lớn
1:00pm - Lễ 6 TN Nhà Nguyện
2:30pm - Lễ 7 Lào
5:00pm - CĐ Andre Dũng Lạc
6:00pm - Lễ Nhà Lớn (Mùa Hè)
Lễ các hội đoàn:
9g00 am Nhà Thờ Lớn
Lễ Đoàn LMTT (Tuần thứ II)
Lễ CT TTHN (Tuần thứ III)
Lễ CBMCG (T7 đầu tháng)
(6g00 pm Nhà Thờ Lớn)

Thánh Lễ Ngày Thường:
5:30pm - Đọc Kinh
6:00pm - Thánh Lễ
Chầu Thánh Thể Thứ Sáu
(hằng tuần)

12:00pm - Thánh Lễ , Chầu.
5:30pm - Chầu Chung.
Chầu Thánh Thể Thứ Năm
(Đầu Tháng)

5:00PM -> 6:00PM.
Giải Tội
Thứ Hai->Thứ Năm:5:30-6:00pm
Thứ Sáu->Thứ Bảy:5:15-6:00pm
Rửa Tội
4:30pm Thứ Bảy Đầu Tháng
(Ghi danh trước 3 tuần)
Hôn Phối
(Ghi danh trước 6 tháng)

Trường GL-VN LaVang

9:00am - 10:20am Việt Ngữ
10:20am - 10:30am Giải Lao
10:40am - 11:55am Giáo Lý
11:55am – 12:40pm Ăn trưa
12:40pm - 12:55pm Xếp Hàng
12:55pm - 1:00pm Tập Hát
01:00pm – 02:00pm Thánh Lễ

Địa Chỉ Liên Lạc

5404 NE Alameda St
Portland, Oregon 97213
Điện Thoại: 503-249-5892
Fax: 503-249-1776
Khẩn Cấp - Xức Dầu:
971-506-6019
Thăm Viếng Bệnh Nhân:
(503)515-9542

Văn Phòng Qúi Cha

Giờ Mở Cửa:
Thứ Hai đến thứ Saú: Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều

Văn Phòng Giáo Xứ

Giờ Mở Cửa:
Thứ Bảy: Sau Thánh Lễ chiều
Chúa Nhật: Sau các Thánh Lễ
Tới 2:00PM